Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin khách hàng PIMIRA

1) Mục đích & phạm vi Thu thập thông tin cá nhân

#PIMIRA thu thập thông tin của khách hàng với mục đích hỗ trợ và phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Chúng tôi luôn cam kết thông tin khách thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Banner bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin website PIMIRA thu thật từ khách hàng bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ giao hàng
 • Địa chỉ Email
 • Số điện thoại

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Giao hàng quý khách đã đặt trên website pimira.com
 • Phục vụ thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
 • Xử lý đơn đặt hàng nhanh chóng

2) Phạm vi sử dụng Thông tin của PIMIRA

Thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối và hạn chế mọi rủi ro tiết lộ cho bên thứ 3, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng dịch vụ và thuận tiện cho khách hàng PIMIRA có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho khách hàng sau khi đã được sự đồng ý của quý khách.

Chi tiết đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi. Tuy nhiên, quý khách có thể kiểm tra thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên trang web. Tại đó, quý khách có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các đơn hàng đã hoàn tất, những đơn hàng mở và những đơn hàng sắp được giao cũng như quản lý thông tin về địa chỉ, thông tin về ngân hàng và những bản tin mà quý khách đã đăng ký nhận. Quý khách cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng sai mật khẩu trừ khi đó là lỗi của chúng tôi.

3) Bảo mật thông tin cá nhân

PIMIRA luông đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách:

 • Giới hạn truy cập thông tin cá nhân
 • Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép
 • Xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

4) Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ cho bất kỳ ai thông tin của quý khách  ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã từng giao dịch trên website PIMIRA.COM  Trong một số trường hợp ngoại lệ, PIMIRA có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Công ty yến sào PIMIRA cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên Tắc Bảo mật Quốc Gia.