⚑ Giới thiệu PIMIRA


Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh

Câu chuyện thương hiệu

 

⚑ Sáng chế Hưng Gọi Yến


Sáng chế đà Pyramid

Sáng chế lưới tổ treo

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là cái mà PIMIRA sẽ không bao giờ đánh đổi bằng bất cứ giá nào – kể cả bão tố biển khơi có làm con tàu chòng chành đi chăng nữa thì đã có tầm nhìn của Hưng làm ngọn hải đăng khiến nó đi đúng hướng.

👉 QUAN TÂM ĐÚNG NGHĨA : Sự quan tâm đúng nghĩa được PIMIRA thể hiện từ quan tâm đến chất lượng tổ yến, quan tâm đến khách hàng và cả đội ngũ anh em nhân viên khiến nó lan tỏa tới từng người, từng gia đình và tới từng ngóc ngách của xã hội.

👉 GIÁ TRỊ THỰC VÀ CHẤT: Định vị thương hiệu, trải nghiệm có thể thay đổi mỗi ngày nhưng với tư tưởng cốt lỗi vững vàng cũng như bản chất con người thật của người founder là Hưng. Thì chắc chắn vẫn sẽ giữ được giá trị thương hiệu thực như chính người founder. Thật từ sản phẩm, giá cả tới chất lượng dịch vụ.

👉 CHIẾN ĐẦU VÌ THƯƠNG HIỆU VIỆT : Đây chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của PIMIRA, từ sự phát triển sản phẩm tới cách thức hướng tới khách hàng đều luôn ghi nhớ chúng ta làm để phát triển một thương hiệu đúng chất việt nhưng hướng tới toàn cầu để 5-10 năm nữa, có một thương hiệu Việt đã cập bến vinh danh ở những miền đất lạ. Nếu bạn muốn lên con tàu mà đội ngũ Hưng đã giương buồm thì welcome onboard và cùng thổi gió nào.
Từ nền móng vững mạnh Hưng đã và đang tiếp tục xây dựng PIMIRA thì Hưng có tầm nhìn tin tưởng rằng con tàu chở đầy những ước mơ và giá trị tươi đẹp này sẽ ngày càng đi xa hơn trong tương lai.

Giá trị cốt lõi - Thương hiệu yến sào Pimira