fbpx
Banner bảo tồn vi chất yến - Yến sào Pimira
quy trình sấy lạnh yến dòn tan - Banner yến sào Pimira
Quy trình sản xuất yến dài lâu

💖 Yến tinh chế Pimira


NƯỚC SƠN DỄ THẤY - TỐT GỖ KHÓ TÌM 

Tốt đúng nghĩa tìm được đã khó
Ruột và vỏ cân nhắc thiệt hơn
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Vi chất đảm bảo phải hơn bề ngoài 
 
Nhưng tẩy trắng Yến trông bắt mắt
Ủ phân màu - Yến huyết có ngay
Giá trị đâu phải một ngày
Duy trì "tốt gỗ" mới dày niềm tin.