fbpx
yến tiện lợi
Hái tổ nhân văn - Bảo tồn vi chất tại cửa hàng yến sào Pimira
Quy trình sản xuất yến dài lâu

Yến tiện lợi


Yến hũ của PIMIRA
Bảo tồn vi chất mới là ưu tiên.
Khử khuẩn, sấy hũ trước tiên
Cân Yến đủ lượng, đóng liền đúng cân

Thanh trùng Pasterzation
Vi chất nguyên vẹn đâu cần phải lo
Yến thơm sợi nở thật to
Có đơn chưng mới gửi cho khách hàng.